Zaručená kvalita prepravy nového tisícročia

Špedičné a prepravné služby stoja alebo prepadávajú na dvoch bodoch. Jedným z týchto bodov je kvalita a kvantita vozového parku, druhým bodom sú výkony spolupracovníkov. Tieto oblasti považujeme za rozhodujúce a venujeme im pozornosť z hľadiska neustáleho rozvíjania. Tak sme schopní poskytovať našim zákazníkom úroveň služieb, na ktorú si u nás už mohli zvyknúť. Sme držiteľom certifikátov ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004 zaručujúcich poskytovanie vysoko kvalitných služieb a dodržovanie environmentálneho managementu. Dôsledné plnenie podmienok certifikácie je pravidelne kontrolované nezávislým auditorom. Od roku 2000 charakterizuje našu spoločnosť neustály rozvoj.


rodinne podnikanie

Dodnes si udržiavame výhody rodinného podnikania

Sme hrdý na to, že naša firma, od jej založenia v roku 2000, vyrástla na dobre fungujúcu, dynamickú spoločnosť. Už od začiatku pôsobenia našej firmy sa snažíme o prístup zameraný na klienta.


marketing-humanitary

Prístup zameraný na človeka

Táto firemná politika neexistuje len na papieri, ale je funkčnou realitou nášho každodenného života. Nespolupracujeme s inštitúciami, ale s osobami a ich individuálnymi požiadavkami, ktoré sa snažíme bezvýhradne splniť.


NEUSTÁLY PROFESIJNÝ ROZVOJ

Neustály profesijný rozvoj

Náš vozový park neustále rozvíjame, tak z hľadiska kvantity ako aj kvality. Uvedomujeme si, že klientov neuspokojuje len kvalita vozového parku, dôležitá je aj pripravenosť personálu, ich skúsenosti a schopnosť pohotovo reagovať. Naši kolegovia sa priebežne zúčastňujú školení, kde ich pripravujeme na každodenné ale aj nečakané situácie, s ktorými sa môžu stretnúť počas svojej praxe.


marketing-depot

Moderné sídlo

Sídlo našej firmy zaberá 15000 m2 . V roku 2014 sme vytvorili moderné kancelárie, dielne a umývaciu linku pre kamióny. Máme priestranné sklady a parkoviská. Snažíme sa neustále zvyšovať spokojnosť zákazníkov. Preto sme sa postarali o prostriedky, ktoré nám umožňujú spĺňať očakávania našich klientov a zabezpečenie dlhodobo kvalitných služieb.